Transport osób

Na podstawie uprawnień wydanych przez Instytut Transportu Samochodowego od wielu lat prowadzę nadzór nad przewozami w krajowym transporcie osób

Transport rzeczy

Zdobyłem również niezbędne kompetencje do wykonywania przewozów w krajowym transporcie rzeczy


obrazek

Tachografy

Posiadam kwalifikacje i dowiadczenie z zakresu obsługi tachografów analogowych oraz cyfrowych, zajmuję się wyjaśnieniami do europejskiej umowy AETR, dotyczącej czasu jazdy i odpoczynku kierowców (Dz. U. z 1999r Nr 94 Poz.1087)

Copyright 2013 - Zbigniew Durczok