Biegły sądowy w zakresie techniki motoryzacyjnej, wyceny wartoœći, kosztów napraw, techniczno - kryminalistycznej rekonstrukcji wypadku drogowego, w tym ruchu drogowego

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach

Wojewódzka Komenda Transportu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Copyright 2013 - Zbyigniew Durczok