zakres usług

Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki i obejmuje:
Ocenę stanu technicznego w celu zakupu lub zbycia pojazdu, a także podczas ustalenia przyczyn odpowiedzialności za usterkę przy
   błędach warsztatowych czy coraz częściej pojawiających się odmowach naprawy przez gwaranta.
Wszelką pomoc związaną z odzyskaniem odszkodowania od ubezpieczalni niezależnie od rodzaju zawartego
   ubezpieczenia tj. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej bądź komunikacyjnych ubezpieczeń dobrowolnych.
Wycenę wartości pojazdu lub części w celu kupna, sprzedaży pojazdu, dla urzędu skarbowego, celnego, a także przy próbie
   zaniżenia przez ubezpieczyciela wartości pojazdu i wypłatę odszkodowania metodą szkody całkowitej.
Badanie jakości wykonanej naprawy blacharsko lakierniczej, oraz ustalenie czy dany pojazd w ogóle był naprawiany, bardzo istotne
   przy zakupie nowego pojazdu.
Techniczno - kryminalistyczną rekonstrukcję wypadku drogowego.
Wszelką pomoc przy sprawach toczących się przed organami sądowymi. Wykonuję opinie również na podstawie akt sprawy
   Ponadto ściśle współpracuję z kilkunastoma kancelariami prawniczymi.

Moja oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Chętnie podejmę współpracę w zakresie    techniki motoryzacyjnej ze spółkami potrzebującymi doradztwa w tym zakresie oraz podejmę się wszelkich spraw dla klientów
   indywidualnych.

Jestem rzeczoznawcą samochodowym z wieloletnią praktyką w branży motoryzacyjnej . Jeszcze przed absolutorium ze studiów
   magisterskich Poltechnikii Śląskiej wydziału Transportu podjąłem pracę w Autoryzowanej Stacji Obsługi na stanowisku doradcy
   serwisowego. W międzyczasie ukończyłem wiele kursów i szkoleń branżowych m.in. na certyfikat kompetencji zawodowych w
   krajowym transporcie rzeczy oraz certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie osób. Ściśle współpracuję z wieloma
   stacjami obsługi zarówno posiadającymi autoryzacje marki jak również z wieloma niezależnymi warsztatami. Ze względu na osobiste
   zainteresowania bardzo chętnie podejmuje się wszelkich spraw związanych z motocyklami. Do każdej usługi wystawiam fakturę.

Wykonuję opinie jako Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach i Katowicach oraz dla Sądów Rejonowych
   znajdujących się w okręgach tj. Sądu Rejonowego w Jastrzębiu, Raciborzu, Rudzie Œlšąkiej, Rybniku, Tarnowskich Górach,
   Wodzisławiu, Zabrzu, Żorach oraz w Okręgu Katowickim czyli Sądach Rejonowych w Katowicach - Wschód oraz Zachód, Będzinie,
   Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach śląskich, Sosnowcu oraz
   Tychach.

Copyright 2013 - Zbigniew Durczok